O nas

Po pierwsze szansa!

Kiedy myślimy o możliwościach wspierania dzieci i młodzieży, przypomina nam się cytat z jednej z książek: „Jedna szansa na milion to więcej niż zero” pisze Rachel Hartman.

Po pierwsze szansa!

Myśl ta sprawiła, że jeszcze pełniej i w sposób ciągły chcemy uczestniczyć w rozwijaniu talentów sportowych czy artystycznych, a także wspierać dzieci i młodzież w nauce. Dać szansę – ten cel, w połączeniu z chęcią pomocy potrzebującym dały nam impuls do działania… Mając narzędzia możliwe jest wszystko – książka daje możliwość doskonalenia czytania czy liczenia, sprzęt sportowy to szansa na rozwój fizyczny i rozbudzenie pasji, a wiara w drugiego człowieka to drzwi do spełnienia i sukcesu. Nie sposób nie podjąć wysiłku…

Cele

Znajomość potrzeb pozwoli nam na konkretne działania, dostarczenie odpowiednich narzędzi, ale – co ważniejsze – pozwoli modelować właściwe postawy tak, by zamiast ryby, pokazać, jak w ciekawy sposób posługiwać się wędką, która posłuży latami. Naszym celem jest zapewnienie godnego życia i sprzyjających warunków do rozwoju. Poprzez podejmowane działania lokalne i ogólnopolskie chcemy stworzyć szansę na lepszą świadomą przyszłość dla osób i grup, których obecne możliwości z różnych względów są ograniczone. Fundacja wspiera także leczenie i rehabilitację swoich podopiecznych.

Działania

Współpraca z istniejącymi już organizacjami i instytucjami z całego kraju pozwoli dotrzeć do osób potrzebujących, zaopatrzyć je w materiały edukacyjne wspierające rozwój. Dzięki organizacji wydarzeń sportowych czy kulturalnych możliwa będzie integracja społeczności lokalnych oraz budowanie poczucia własnej wartości i rozwijania zainteresowań poprzez uczestnictwo w różnych aktywnościach. Dopełnieniem działań będzie organizacja stypendiów dla najbardziej uzdolnionych dzieci i młodzieży.