O nas

Po pierwsze szansa!

Kiedy myślimy o możliwościach wspierania dzieci i młodzieży, przypomina nam się cytat z jednej z książek: „Jedna szansa na milion to więcej niż zero” pisze Rachel Hartman. Trudno przejść obojętnie obok talentów i pasji najmłodszych, z którymi spotykamy się podejmując współpracę podczas akcji doposażenia placówek oświatowych w całej Polsce. Wydawnictwo Piętka od lat wspiera różne organizacje z całego kraju, będąc partnerem podejmowanych inicjatyw. Zdobyte w ten sposób doświadczenie nieustannie nasuwa nam pytanie: co jest najważniejsze, by obudzićpotencjał młodych ludzi? Odpowiedź jest jedna:

Po pierwsze szansa!

Myśl ta sprawiła, że jeszcze pełniej i w sposób ciągły chcemy uczestniczyć w rozwijaniu talentów sportowych czy artystycznych, a także wspierać dzieci i młodzież w nauce. Dać szansę – ten cel, w połączeniu z chęcią pomocy potrzebującym dały nam impuls do działania… Mając narzędzia możliwe jest wszystko – książka daje możliwość doskonalenia czytania czy liczenia, sprzęt sportowy to szansa na rozwój fizyczny i rozbudzenie pasji, a wiara w drugiego człowieka to drzwi do spełnienia i sukcesu. Nie sposób nie podjąć wysiłku…

Fundacja

Sposobem na regularne wspieranie potencjału dzieci i młodzieży oraz wyciągnięcie ręki do potrzebujących stała się Fundacja PO PIERWSZE. Organizacja powstała z inicjatywy pani Beaty Piętki, właścicielki Wydawnictwa „Piętka”, od lat współpracującego ze szkołami i organizacjami, dzięki szerokiej ofercie produktów edukacyjnych. Skupiając ludzi pełnych pasji i dobrego serca, w lutym 2016 roku powołano fundację, która stanie się godnym partnerem do wspólnych działań oraz inicjatorem zmian.

Cele

Znajomość potrzeb pozwoli nam na konkretne działania, dostarczenie odpowiednich narzędzi, ale – co ważniejsze – pozwoli modelować właściwe postawy tak, by zamiast ryby, pokazać, jak w ciekawy sposób posługiwać się wędką, która posłuży latami. Naszym celem jest zapewnienie godnego życia i sprzyjających warunków do rozwoju. Poprzez podejmowane działania lokalne i ogólnopolskie chcemy stworzyć szansę na lepszą świadomą przyszłość dla osób i grup, których obecne możliwości z różnych względów są ograniczone.

Działania

Współpraca z istniejącymi już organizacjami i instytucjami z całego kraju pozwoli dotrzeć do osób potrzebujących, zaopatrzyć je w materiały edukacyjne wspierające rozwój. Dzięki organizacji wydarzeń sportowych czy kulturalnych możliwa będzie integracja społeczności lokalnych oraz budowanie poczucia własnej wartości i rozwijania zainteresowań poprzez uczestnictwo w różnych aktywnościach. Dopełnieniem działań będzie organizacja stypendiów dla najbardziej uzdolnionych dzieci i młodzieży.