19 czerwca – dzień pięknych podziękowań dla Fundacji

19 czerwca – dzień pięknych podziękowań dla Fundacji

19 czerwca 2021 roku to piękny dzień podziękowań dla naszej Fundacji. Po pierwsze Srebrny Gryf Zachodniopomorski od marszałka województwa zachodniopomorskiego, po drugie oznaczenie od Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i jeszcze podziękowania za współpracę od Świdnickiego Towarzystwa Diabetyków „Nasze Zdrowie”, które świętowało XV Lecie istnienia Koła Diabetyków. Za wszystkie laury i odznaczenia pięknie dziękujemy, w szczególności Pawłowi Gasztoldowi – prezesowi Świdnickiego Koła Diabetyków za zaufanie i wieloletnią współpracę. Oczywiście otrzymane nagrody i wyróżnienia motywują nas do dalszej ciężkiej pracy na rzecz wszystkich potrzebujących.