„Uczymy się” autyzmu

„Uczymy się” autyzmu

30 kwietnia nasza Fundacja zorganizowała warsztaty dla uczniów z klas 1-3 ze Szkoły Podstawowej nr 17 w Katowicach na temat autyzmu, które przybliżyły im tę trudną tematykę w prosty i zrozumiały sposób, w formie aktywnej zabawy. Brały w nich udział wszystkie klasy, a prowadziła je mgr Beata Górny – doświadczony pedagog specjalny i terapeuta. Dzieci mogły poznać świat autystyczny poprzez różne doświadczenia, patrzyły na przykład przez specjalne okulary czy też włożyły rękawice narciarskie i układały w nich klocki oraz nawlekały koraliki. Było to bardzo cenne doświadczenie, ponieważ jak większość z nas, uczniowie mieli problem z wyobrażeniem sobie tego, jak funkcjonuje osoba autystyczna, a zabawy te przybliżyły im autystyczny punkt widzenia poprzez integrację wrażeń sensorycznych ze szczególnym uwzględnieniem zmysłu dotykowego. Zajęcia kończył krótki film o akceptowaniu autyzmu, o tym, iż należy pamiętać, że nawet najprosty gest, zwykły uśmiech i wyrozumiałość są bardzo ważne dla dziecka autystycznego. Uczniowie na koniec dzielili się swoimi wrażeniami, pokreślając, że były to naprawdę niesamowite zajęcia, dzięki którym są w stanie bardziej rozumieć „ich świat” – świat dzieci z autyzmem. Trudnych tematów do rozmów z uczniami nie brakuje, więc już w nowym roku szkolnym kontynuować będziemy nasze warsztaty.